Brezskrbni z nami.

Videm 18m, 1262 Dol pri Ljubljani
info@sleekdesign.si
00 386 40 500 205

MAEL
Splošni pogoji poslovanja
/Splošni pogoji poslovanja

Podatki o podjetju, ki upravlja s spletno stranjo in trgovino Sleekdesign (v nadaljevanju ponudnik):

Sleekdesign, Maša Tomažič s.p., Videm 18m, 1262 Dol pri Ljubljani

Podjetje ni zavezanec za DDV

Telefon: 040500205

E-mail: info@sleekdesign.si

S Spletno stranjo in trgovino Sleekdesign upravlja podjetje Sleekdesign, Maša Tomažič s.p. (v nadaljevanju ponudnik). Z uporabo Spletne strani in trgovine Sleekdesign se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji.

Jezik, v katerem se sklene pogodba, je slovenščina.

 

 

Postopek nakupa ponujenih storitev

Nakup storitve ponujene na spletni strani: Kupec pošlje povpraševanje o storitvi na elektronsko pošto navedeno v nogi strani. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec in prodajalec dosežeta soglasje volj o ceni in o izvedbi storitve. Če soglasje volj ni sklenjeno tudi pogodba ni sklenjena.

Cena

Ker je vsak projekt svojevrsten, ponudnik ponudbo pripravi na dotično povpraševanje. Cene, ki so objavljene na spletnih straneh predstavljajo ceno osnovne storitve. Cena se lahko glede na zahtevnost projekta poveča.  Vse cene so izražene v evrih (€).  Ponudnik ni zavezanec za DDV. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila, pod navedenimi pogoji.

V trenutku, ko kupec podpiše pogodbo in na TRR ponudnika nakaže avans, je pogodba med ponudnikom in kupcem sklenjena in od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. 

Odgovornost ponudnika za delovanje spletnega mesta

Izvajalec je odgovoren le za tehnično delovanje spletnega mesta v času predstavitve naročniku oz. takoj po zaključku projekta. Ko projekt in vse dostopne podatke za delo s spletnim mestom preda naročniku, izvajalec ne zagotavlja pravilnega delovanja spletnega mesta. Izvajalec lahko vse popravke, posodobitve in druge spremembe, ki jih naredi po zaključku projekta naročniku zaračuna po veljavnem ceniku.

Izvajalec ni odgovoren za gostovanje strani na spletnem strežniku. Glede vseh težav in izpadov strani, ki nastanejo zaradi izpada spletnega strežnika, se naročnik obrne na svojega ponudnika gostovanja.

Ponudnik si pri tem pridržuje pravico, da delno ali v celoti zavrne projekte,  ki niso v skladu z njegovo vestjo, kategorično pa zavrača projekte, ki bi bili navzkrižni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

 

 

PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga. V tem času mora podjetju na kontaktni e-naslov (info@sleekdesign.si) nedvoumno sporočiti, da odstopa od pogodbe. Pri tem mu ni potrebno navajati razloga za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, mora naročnik poravnati stroške vračila blaga, ki ga je ponudniku potrebno vrniti v roku 14 dni  od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) na naslov: Sleekdesign, Maša Tomažič s.p., Videm 18m, 1262 Dol pri Ljubljani.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v pripadajoči – nepoškodovani embalaži. Poleg vrnjenega izdelka naj kupec priloži kopijo računa in številko njegovega transakcijskega računa. Vračilo vplačanega zneska se bo izvedlo najkasneje v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila plačil vršimo na TRR kupca, na TRR se vrne le vplačani znesek.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

  • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Ponudnik nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napaka mora biti v obvestilu o napaki natančno opisana, ponudniku pa mora kupec omogočiti, da stvar pregleda. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

– vrne plačani znesek.

Ponudnik bo pisno odgovoril potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. 

Preklic naročila

Če uporabnik želi preklicati svoje naročilo, naj to stori v najkrajšem možnem času in to sporoči telefonsko (040 500 205) ali po elektronski pošti info@sleekdesign.si).

V primeru, da je bilo naročilo že oddano dostavni službi, preklic naročila ni več možen.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo v na spletni strani Sleekdesign bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Spletne trgovine Sleekdesign.

Odveza odgovornosti

  1. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.
  2. Ponudnik se pri pripravi spletne strani obvezuje spletno stran pripraviti korektno in v skladu z dogovorom. Ponudnik lahko v dogovoru poskrbi tudi za pripravo vsebin za spletno stran. Za skladnost vsebin, objavljenih na strani z morebitno regulativo na določenem področju mora poskrbeti kupec. Kupec mora ponudnika pred začetkom dela seznaniti z morebitno regulativo, ki bi lahko urejala kuppčevo področje delovanja. Za skladnost vsebin z regulativami s tujih področji, ponudnik ne odgovarja. 
  3. Pri pripravi golih vsebin za spletno stran se ponudnik obvezuje vsebino pripraviti v skladu z SEO standardi, kupec pa mora ponudnika pred začetkom dela seznaniti z morebitno regulativo, ki bi lahko urejala kuppčevo področje delovanja. Za skladnost vsebin z regulativami s tujih področji ponudnik ne odgovarja. 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prav tako po najboljših močeh izpolnjuje svojo dolžnost za vzpostavitev učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Ponudnik določi osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko (040 500 205) ali po elektronski pošti (info@sleekdesign.si). Postopek zagotavlja zaupnost obravnave pritožbe. Ponudnik v primeru pritožb deluje v smeri sporazumnega razreševanja sporov.

V skladu z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Vsi spori, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti med strankama, se rešujejo pri pristojnem sodišču.

Sleekdesign, Maša Tomažič, s.p.